ALBERTKNOOP | grensoverschrijdend samenwerken

Het strategisch grensoverschrijdend project ALBERTKNOOP werd opgezet om in het grensgebied tussen de Nederlandse stad Maastricht en de Vlaamse gemeente Lanaken een multimodaal ontsloten regionaal bedrijventerrein tot stand te brengen dat op een duurzame en geïntegreerde wijze past in de omgeving. De uitbouw van een natuurverbinding en groene buffer krijgen daarbij prioritaire aandacht.

Het project kadert binnen het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA), een strategisch gebied voor de verdere ruimtelijk-economische ontwikkeling van Vlaanderen en de Euregio. De Belgisch-Nederlandse grens loopt op een grillige wijze dwars doorheen het projectgebied. De complexiteit van het project wordt aanzienlijk verhoogd door de ambitie om binnen het ganse grensoverschrijdende gebied zowel beleidsvisies als regelgeving op het vlak van leefmilieu, geluidshinder, bedrijvigheid, natuur en infrastructuur maximaal op elkaar af te stemmen.