subsidies

In 2010 kreeg het project ALBERTKNOOP een erkenning als ‘strategisch project in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen’. Dat zorgde er voor dat de projectcoördinatie gedurende 3 jaar volledig door de Vlaamse overheid werd gesubsidieerd. Deze subsidieperiode liep op 31 augustus 2013 ten einde.
Omwille van de complexiteit van het project vreesden de ALBERTKNOOPpartners voor de continuïteit van de projectcoördinatie als die reeds op dat moment zou worden overgedragen aan het samenwerkingsverband. Het geloof van de partners in de meerwaarde en in het politieke draagvlak van het strategisch project zorgde ervoor dat zij zich bereid verklaarden om voor 50% bij te dragen in de kosten. In december 2013 besliste de Vlaamse regering om ALBERTKNOOP opnieuw voor een periode van 3 jaar te erkennen als strategisch project. Deze ondersteuning loopt tot 31 mei 2017.

De projectleiders bij RWO (departement Ruimte van de Vlaamse overheid) zijn Gerard Stalenhoef, Tom Van Rensbergen en Marthe Reumers.

In functie van de uitvoering van het project worden voortdurend diverse subsidiekanalen onderzocht. Inmiddels is met behulp van subsidies in het kader van Interreg IV en volgens de visie van ALBERTKNOOP een eerste fase van een grensoverschrijdend afwateringsplan uitgevoerd. Deze ingrepen zijn nodig om het overtollige regenwater van het reeds bestaande bedrijventerrein Europark te Lanaken op een gebufferde wijze af te leiden naar het lager gelegen Zouwdal. Meer hierover leest u in dit nieuwsbericht.