grensoverschrijdend wonen

Vanuit de stuurgroep ALBERTKNOOP is steeds aangedrongen op een voortdurend en grensoverschrijdend overleg met betrekking tot de woonsituatie aan beide zijden van de grens. Dit item strekt zich uiteraard veel verder uit dan het bedrijventerrein ALBERTKNOOP. Voor dit grensoverschrijdend overleg schuift ook de gemeente Riemst mee aan. Zowel inzichten uit het gemeentelijk niveau van lokale woonbeleidsplannen, structuurplannen en woonprogrammeringen, als uit het provinciale woonbeleid in beide provincies Limburg komen ter sprake. Aan Nederlandse zijde bestaat er nog een tussenniveau, namelijk dit van de regionale woonvisie waar de gemeente Maastricht in overleg treedt met 6 kleinere randgemeenten. Een gezamenlijke enquête werd uitgevoerd om te peilen naar de motieven van grensoverschrijdend verhuisgedrag. Jaarlijks worden de betrokken bestuurders samengebracht om beleidsinzichten inzake het woonbeleid met elkaar te delen.