leemontginning

Op het Vlaams grondgebied van het project ALBERTKNOOP (gemeente Lanaken) zal de Leembank cvba de komende jaren het bestaande terrein verder afgraven om leem te winnen voor de Limburgse steenbakkerijen. Een eerste fase van de leemontginning, vlakbij de fabriek van Wienerberger, wordt momenteel afgewerkt.

Vervolgens start fase 2 helemaal in het noorden, tegen het bestaande industriegebied Europark aan en wordt het terrein verder uitgegraven van noord naar zuid. Hiervoor werd reeds in 2009 een projectmilieueffectenrapport opgemaakt en goedgekeurd. De vergunningverlening is in voorbereiding en wordt door het samenwerkingsverband ALBERTKNOOP begeleid in functie van de te realiseren nabestemming als bedrijventerrein en groene buffering (Zouwdalcorridor) ten opzichte van de woonwijken Malberg en Oud-Caberg (gemeente Maastricht).

Vooraleer op het terrein in een volgende fase graafwerken kunnen starten, zal er nog een archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.