leemontginning

Op het Vlaams grondgebied van het project ALBERTKNOOP (gemeente Lanaken) zal de Leembank cvba de komende jaren het bestaande terrein verder afgraven om leem te winnen voor de Limburgse steenbakkerijen. Volgens de huidige planning zal de leemontginning stapsgewijs verder gaan tot circa 2032.

De eerste fase van de leemontginning, aansluitend bij de fabriek van Wienerberger, werd in de loop van 2017 afgewerkt. Voor fase 2 werd reeds in 2009 een projectmilieueffectenrapport opgemaakt en goedgekeurd. Het samenwerkingsverband ALBERTKNOOP begeleidde de verdere vergunningverleningsprocedure in functie van de te realiseren nabestemming als bedrijventerrein en groene buffering (Zouwdalcorridor) ten opzichte van de woonwijken Malberg en Oud-Caberg (gemeente Maastricht). Inmiddels is in het noordelijk deel van het terrein, aansluitend bij het bestaande industriegebied Europark, fase 2 van de afgravingen gestart. De site zal stelselmatig verder worden uitgegraven van noord naar zuid.

Effectieve graafwerken voor leemontginning kunnen pas starten na een voorafgaand archeologisch onderzoek van het terrein.