natuurverbinding

De huidige kanaaltaluds van het Albertkanaal, onder meer ter hoogte van ALBERTKNOOP, zijn ecologisch waardevol en door de provincie Belgisch Limburg geselecteerd als ‘natuurverbinding’. Wanneer het watergebonden bedrijventerrein wordt gerealiseerd zal een gedeelte van deze natuurverbinding sneuvelen. Door het Provinciaal Natuurcentrum Limburg werd een studie uitgevoerd die de ontwikkelingspotenties in kaart brengt van een natuurverbinding doorheen het Zouwdal, deels ter compensatie van het stukje natuurverbinding dat moet verdwijnen. Een veel grotere nieuwe groenstructuur (ca. 3 km lang) kan hierdoor ontstaan en de verbinding leggen tussen het Albertkanaal en de Grensmaas.

Voor de grensoverschrijdende openruimtecorridor Zouwdal is een inrichtingsplan opgemaakt. Dat plan voorziet via deze nieuwe natuurverbinding een connectie met het bestaande grenspad als recreatieve fietsverbinding.

Inrichtingsplan voor de grensoverschrijdende openruimtecorridor Zouwdal