grensoverschrijdend fietspad

De uitvoering van het landschapsplan voor het Zouwdal voorziet via de nieuwe natuurverbinding eveneens een connectie met het bestaande grenspad als recreatieve fietsverbinding.

grenspad

Bestaand recreatief fietspad op Nederlands grondgebied tot aan de landsgrens

De nieuwe fietsverbinding sluit aan op het bestaande jaagpad langs het Albertkanaal en zal ter hoogte van het bedrijf Wienerberger onvermijdelijk het vrachtverkeer van en naar de fabriek kruisen. In een bijkomende studie onderzocht het bureau Heusschen Copier een aantal mogelijke varianten voor het uitwerken van een veilige en duurzame oplossing voor dit knelpunt. Hierbij werd tevens gezocht naar een goede oplossing voor de aansluiting van de grensoverschrijdende recreatieve fietsverbinding op het grotere fietsroutenetwerk.

De studie leverde 3 varianten op. Na afweging werd gekozen voor de variant waarbij het nieuwe fietspad ten oosten van de fabriek van Wienerberger doorloopt richting 2de Carabinierslaan. Dit tracé wordt uitgewerkt tot een technisch en verkeersveilig ontwerp van een dubbel fietspad van 3m breed en aansluitend op het reeds bestaande gedeelte van het recreatieve grensfietspad op Nederlands grondgebied. Voor de aansluiting op het jaagpad langs het Albertkanaal zal op de N2 ter hoogte van de landsgrens een beveiligde oversteek worden ingericht en zal over een kort gedeelte een dubbelrichting fietspad worden voorzien langs de zuidzijde van de gewestweg.

fietspad

Tracé van het grensoverschrijdend fietspad doorheen het Zouwdal