doel van het project

Het doel van het geïntegreerd gebiedsgericht strategisch project ALBERTKNOOP is het treffen van alle voorbereidingen voor de ontwikkeling van een grensoverschrijdend multimodaal ontsloten bedrijventerrein in het resterende open gebied tussen Lanaken en Maastricht en het bereiken van een grensoverschrijdende ruimtelijke afstemming voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen binnen het projectgebied.

Naast de projectwerking in functie van het bedrijventerrein plaatste de stuurgroep ook de problematiek van het grensoverschrijdend wonen op de agenda.