Nieuws

grensoverschrijdend fietspad tussen Lanaken en Maastricht geopend

Op woensdag 13 november 2019 openden de vier bestuurders van de ALBERTKNOOP-partners op feestelijke wijze het nieuwe grensoverschrijdende fietspad doorheen de nieuwe natuurverbinding in het Zouwdal. Het 3,2 km lange fietspad tussen Lanaken…

LEES MEER

werken in de 2de Carabinierslaan te Lanaken

Op dit moment vinden in de 2de Carabinierslaan te Lanaken-Veldwezelt werken plaats. Het stukje van de gewestweg N2 ter hoogte van de steenfabriek Wienerberger wordt heringericht in functie van een veilige oversteek voor…

LEES MEER

eerste grensoverschrijdende projectlocatie ArcheoRoute ligt in het Zouwdal

Begin 2017 en voorafgaand aan de effectieve graafwerken in het kader van fase 2 van de leemontginning, voerde projectbureau ARON bvba in opdracht van de Leembank cvba een archeologisch onderzoek uit op de…

LEES MEER

Benelux-oplossing voor grensoverschrijdend toetsingskader inzake geluid

De voorbije jaren is onder het voorzitterschap van de Benelux binnen een aparte werkgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van het ambtelijk kernteam ALBERTKNOOP en van de Vlaamse en Nederlandse overheden, gewerkt aan het in…

LEES MEER

bestuurders ALBERTKNOOP ondertekenen geactualiseerde engagementsverklaring_2.0

Tijdens de stuurgroepvergadering van 19 januari 2018 in het Provinciehuis te Hasselt ondertekenden de vier bestuurders van de ALBERTKNOOP-partners een nieuwe, geactualiseerde versie van de engagementsverklaring. In de oorspronkelijke overeenkomst, die dateert van…

LEES MEER

definitieve goedkeuring gewestelijk RUP ‘Albertknoop’ bekendgemaakt in Belgisch Staatsblad

De Vlaamse Regering heeft in de zitting van 19 mei 2017 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Albertknoop’ in Lanaken definitief vastgesteld. Op 27 juni 2017 werd dit besluit bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad….

LEES MEER

ALBERTKNOOPpartners ondertekenen samenwerkingsovereenkomst grenspad

Tijdens de bijeenkomst van de stuurgroep ALBERTKNOOP op vrijdag 18 november 2016 in het Vrijetijdsinfopunt te Lanaken ondertekenden de vier bestuurders van de beide provincies Limburg en de gemeenten Lanaken en Maastricht een…

LEES MEER

Openbaar onderzoek naar aanleiding van de opmaak van het gewestelijk RUP ‘Albertknoop’ afgesloten

In 2013 startte de Vlaamse administratie departement Ruimte Vlaanderen met de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Albertknoop’. Dit nieuwe bestemmingsplan zal het bestaande gewestelijk RUP ‘Oppervlaktedelfstoffenzone Leem in Zuid-Limburg’ (definitief vastgesteld…

LEES MEER