projectstructuur

Het bestuurlijk overleg onder de vorm van de stuurgroep ALBERTKNOOP geeft sturing en beslissingskracht aan de werking van het project. Bestuurders van beide provincies Limburg (Nederland en België) en beide gemeenten (Maastricht en Lanaken) komen onder een roterend voorzitterschap regelmatig samen in functie van de noodzaak om bepaalde beslissingen te nemen.

De praktische aansturing van het project wordt waargemaakt door het ambtelijk kernteam ALBERTKNOOP. Hierin zetelen ambtenaren van de beide provincies, beide gemeenten en van de Vlaamse overheid (De Vlaamse Waterweg nv, Afdeling Wegen en Verkeer,…) onder voorzitterschap van de grensmanager. Hij zorgt voor de aansturing van het project, bereidt alle vergaderingen voor en voert beslissingen van het kernteam en de stuurgroep uit.

Het ambtelijk kernteam is als volgt samengesteld:

Leen Coenegrachts provincie Limburg.be | afdelingschef Ruimtelijke planning en beleid
Griet Maes provincie Limburg.be | ruimtelijk planner
Richard Jaspars provincie Limburg.nl | planoloog
William Vancleynenbreugel gemeente Lanaken | algemeen directeur
Peter Rongen gemeente Maastricht | gebiedsontwikkeling Ruimte
Joël Bijnens De Vlaamse Waterweg nv | hoofd afdeling Commercieel Beheer
Sven Lieten MOW-BWV Limburg | mobiliteitsbegeleider , adjunct van de directeur
Guy Vloebergh ruimtelijk planner | grensmanager en voorzitter ambtelijk kernteam

 

In functie van de langetermijnstrategie en het inpikken op korte termijnbeslissingen wordt studiewerk verricht door diverse werkgroepen die werken binnen een flexibele projectstructuur.