projectstructuur

Het bestuurlijk overleg onder de vorm van de stuurgroep ALBERTKNOOP geeft sturing en beslissingskracht aan de werking van het project. Bestuurders van beide provincies Limburg (Nederland en België) en beide gemeenten (Maastricht en Lanaken) komen onder een roterend voorzitterschap regelmatig samen in functie van de noodzaak om bepaalde beslissingen te nemen.

De praktische aansturing van het project wordt waargemaakt door het ambtelijk kernteam ALBERTKNOOP. Hierin zetelen ambtenaren van de beide provincies, beide gemeenten en van de Vlaamse overheid (NV De Scheepvaart, Afdeling Wegen en Verkeer,…) onder voorzitterschap van de grensmanager. Hij zorgt voor de aansturing van het project, bereidt alle vergaderingen voor en voert beslissingen van het kernteam en de stuurgroep uit.

Het ambtelijk kernteam is als volgt samengesteld:

Leen Coenegrachts afdelingschef Ruimtelijke planning en beleid | provincie Limburg.be
Griet Maes ruimtelijk planner | provincie Limburg.be
Richard Jaspars planoloog | provincie Limburg.nl
William Vancleynenbreugel algemeen directeur | gemeente Lanaken
Daniëlle Starren afdelingshoofd Leefomgeving | gemeente Lanaken
Peter Rongen gebiedsontwikkeling Ruimte | gemeente Maastricht
Joël Bijnens commercieel directeur NV De Scheepvaart
Sven Lieten mobiliteitsbegeleider MOW-BWV Limburg, adjunct van de directeur
Guy Vloebergh ruimtelijk planner | grensmanager en voorzitter ambtelijk kernteam

 

In functie van de langetermijnstrategie en het inpikken op korte termijnbeslissingen wordt studiewerk verricht door diverse werkgroepen die werken binnen een flexibele projectstructuur.