grensmanager

In januari 2009 stelden de beide provincies Limburg Guy Vloebergh aan als ‘grensmanager’ voor de ontwikkeling van het grensoverschrijdend bedrijventerrein ALBERTKNOOP.

Via een uitgebreid overlegproces met de betrokken actoren werkt de grensmanager alle hindernissen weg die de totstandkoming van een geïntegreerde en duurzame inrichting van het grensgebied hypothekeren. Het is zijn taak om het project in goede banen te leiden en er voor te zorgen dat korte termijnbeslissingen van de partners stroken met de lange termijndoelstellingen van het project.

De grensmanager werkt op drie sporen:
– spoor 1 | lange termijn (opbouwen van het juiste beleids- en planningskader)
– spoor 2 | korte termijn (uitwerken van operationele doelstellingen en stapsgewijze realisaties op het terrein)
– spoor 3 | werken aan communicatie en draagvlak.
Deze sporen worden continu met elkaar in verbinding gebracht.

Van 1 september 2010 tot 31 mei 2017 subsidieerde de Vlaamse overheid het werk van de grensmanager door het project ALBERTKNOOP te erkennen als strategisch project in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Sinds 1 september 2017 financieren de ALBERTKNOOP-partners de projectcoördinatie autonoom.