bedrijvigheid

Het te ontwikkelen bedrijventerrein ALBERTKNOOP is ca. 90 ha groot. Ongeveer de helft hiervan ligt op het grondgebied van de gemeente Lanaken en de andere helft op het grondgebied van de gemeente Maastricht.

Bij de ontwikkeling ligt de nadruk op:

  • het maximaal benutten van de watergebonden potenties van het terrein (cfr. Economisch Netwerk Albertkanaal)
  • het aantrekken van duurzame en innovatieve bedrijvigheden met een hoge eco-effici├źntie (en mogelijke interactie met het bestaande industrieterrein Europark) en van werkgelegenheid in de regio
  • de landschappelijke inpassing en buffering ten opzichte van omliggende woonwijken, waarbij het grensoverschrijdende Zouwdal een cruciale rol speelt
  • het realiseren van een verbeterde wegontsluiting (zowel richting A2 in Maastricht als richting N78 in het Maasland)
  • het vervolledigen van het functioneel en recreatief netwerk van voet- en fietspaden in de open ruimte tussen Maastricht en Lanaken.

Omwille van de voorafgaandelijke leemontginning die noodzakelijk is om het bedrijventerrein bouwrijp te maken, zal een effectieve ontwikkeling pas na de afronding van de leemontginning gerealiseerd kunnen  worden.