ALBERTKNOOP | grensoverschrijdend samenwerken

Het strategisch grensoverschrijdend project ALBERTKNOOP zet in op een landgrensoverschrijdende gebiedsontwikkeling in het open grensgebied van de gemeenten Maastricht en Lanaken. Het is de ambitie om hier op langere termijn (2020-2030) tezamen met het Europark te Lanaken één groot regionaal, multimodaal ontsloten en watergebonden bedrijventerrein te realiseren en dit op een duurzame en geïntegreerde wijze in te passen in de omgeving. De uitbouw van een natuurverbinding en groene buffer krijgen daarbij prioritaire aandacht.