ALBERTKNOOP | grensoverschrijdend samenwerken

Het strategisch grensoverschrijdend project ALBERTKNOOP zet in op een landgrensoverschrijdende gebiedsontwikkeling in het open grensgebied van de gemeenten Maastricht en Lanaken. Het is de ambitie om hier op langere termijn (2020-2030) tezamen met het Europark te Lanaken één groot regionaal, multimodaal ontsloten en watergebonden bedrijventerrein te realiseren en dit op een duurzame en geïntegreerde wijze in te passen in de omgeving. De uitbouw van een natuurverbinding en groene buffer krijgen daarbij prioritaire aandacht.

Recent Nieuws

grensoverschrijdend fietspad tussen Lanaken en Maastricht geopend

Op woensdag 13 november 2019 openden de vier bestuurders van de ALBERTKNOOP-partners op feestelijke wijze het nieuwe grensoverschrijdende fietspad doorheen de nieuwe natuurverbinding in het Zouwdal. Het 3,2 km lange fietspad tussen Lanaken…

LEES MEER

werken in de 2de Carabinierslaan te Lanaken

Op dit moment vinden in de 2de Carabinierslaan te Lanaken-Veldwezelt werken plaats. Het stukje van de gewestweg N2 ter hoogte van de steenfabriek Wienerberger wordt heringericht in functie van een veilige oversteek voor…

LEES MEER