water

In het toekomstbeeld voor het bedrijventerrein ALBERTKNOOP ligt ook een belangrijke ‘wateropgave’, met name om alle water zo veel als mogelijk op te vangen en te hergebruiken op het bedrijventerrein zelf. Bedrijven mogen geen oppervlaktewater lozen in het Albertkanaal. Ook op Europark zijn er reeds bufferbekkens aangelegd om het water op piekmomenten maximaal te bufferen. Slechts in noodgevallen zal er water afvloeien richting Kantoorweg in Maastricht, waar ook reeds verbeteringswerken aan de waterafvoer zijn uitgevoerd.