landschapsplan Zouwdal

In 2013 stelde de gemeente Maastricht het bureau Heusschen Copier aan om een inrichtingsplan op te maken om de toekomstige inrichting van de ‘Kop van het Zouwdal’ en de buffering van het bedrijf Wienerberger ten opzichte van de woonwijk Malberg in beeld te brengen. De krachtlijnen hiervoor werden vastgelegd in een aparte werkgroep binnen het strategisch proces ALBERTKNOOP.

In 2014 werd een globaal landschapsplan voor de grensoverschrijdende openruimtecorridor Zouwdal gepresenteerd. Dit voorstel werd vervolgens verder uitgewerkt tot een concreet inrichtingsplan.

Inrichtingsplan voor de grensoverschrijdende openruimtecorridor Zouwdal

Uit de studie van het Provinciaal Natuurcentrum Limburg naar de ontwikkelingspotenties van een natuurverbinding doorheen het Zouwdal bleek dat de grensoverschrijdende groencorridor van groot belang is voor onder meer tal van dagvlinders, vleermuizen, reptielen, amfibieën en zoogdieren. De toekomstige bosranden, struwelen, hagen en graslanden worden specifiek op deze doelsoorten afgestemd.

De uitvoering van het landschapsplan voor het Zouwdal zal gefaseerd verlopen en voorziet via de nieuwe natuurverbinding, naast de landschappelijke inpassing van de steenbakkerij van Wienerberger, ook een connectie met het bestaande grenspad als recreatieve fietsverbinding.

Groenaanplantingen zijn gepland voor in het najaar 2019. De aanleg van het grensoverschrijdend fietspad start op 2 september 2019.

grondwal

zouwdal

Grondwerken voor de realisatie van de grondwal rond de steenbakkerij van Wienerberger en de eerste fase van de aanleg van de groene buffer in het Zouwdal. De beplantingswerken zullen gebeuren tijdens de winterperiode 2018-2019.