grensoverschrijdend fietspad

Het landschapsplan voor het Zouwdal  voorziet doorheen de te ontwikkelen natuurverbinding eveneens een nieuwe fietsverbinding die een connectie vormt met het reeds bestaande grenspad en het ruimere fietsroutenetwerk.

Het nieuwe fietspad binnen de nog verder te ontwikkelen grensoverschrijdende natuurverbinding in het Zouwdal

Het nieuwe fietspad sluit aan op het reeds eerder bestaande jaagpad langs het Albertkanaal en zou ter hoogte van het bedrijf Wienerberger onvermijdelijk het vrachtverkeer van en naar de fabriek moeten kruisen. In een bijkomende studie onderzocht het bureau Heusschen Copier een aantal mogelijke varianten voor het uitwerken van een veilige en duurzame oplossing voor dit knelpunt. Hierbij werd tevens gezocht naar een goede oplossing voor de aansluiting van de grensoverschrijdende recreatieve fietsverbinding op het grotere fietsroutenetwerk. De studie leverde 3 varianten op. Na afweging werd gekozen voor de variant waarbij het nieuwe fietspad ten oosten van de fabriek van Wienerberger doorloopt richting 2de Carabinierslaan (N2). Dit tracé werd uitgewerkt tot een technisch en verkeersveilig ontwerp van een dubbel fietspad van 3m breed en aansluitend op het reeds bestaande gedeelte van het recreatieve grensfietspad op Nederlands grondgebied. Voor de aansluiting op het jaagpad langs het Albertkanaal op de N2 werd ter hoogte van de landsgrens in Veldwezelt een beveiligde oversteek ingericht.

fietspad

Tracé van het grensoverschrijdend fietspad doorheen het Zouwdal

Eind 2019 werd het 3,2 km lange fietspad doorheen het Zouwdal tussen Lanaken en Maastricht officieel geopend. Het nieuwe fietspad doorkruist op die korte afstand maar liefst 7 keer de landsgrens en is door Toerisme Limburg opgenomen in het recreatieve en functionele fietsroutenetwerk. Het fietspad passeert langs een belangrijke archeologische vindplaats van een Karolingisch fort uit de vroege middeleeuwen. De vindplaats kwam aan het licht bij opgravingen in opdracht van de cvba Leembank in het kader van de leemontginning. Op deze plek werd een rustplek ingericht volgens het format van het project ‘Archeo Route’ dat tot doel heeft om archeologische vondsten op een eigentijdse manier zichtbaar te maken.