eerste grensoverschrijdende projectlocatie ArcheoRoute ligt in het Zouwdal

Begin 2017 en voorafgaand aan de effectieve graafwerken in het kader van fase 2 van de leemontginning, voerde projectbureau ARON bvba in opdracht van de Leembank cvba een archeologisch onderzoek uit op de site gelegen in het uiterste zuiden van het ontginningsgebied. Dit onderzoek leverde een aanzienlijk aantal sporen en vondsten op, waaronder een groot aantal uitgesproken verdedigingselementen die met zekerheid verwijzen naar een voormalige militaire structuur, met name een Karolingisch fort daterend uit de vroege Middeleeuwen.

Beeld: copyright Wienerberger

Deze belangrijke archeologische vindplaats ligt langs het traject van het geplande grensoverschrijdend fietspad doorheen het Zouwdal. Om het verhaal achter de plek te ontsluiten voor buurtbewoners en recreanten, zal hier op initiatief van de ALBERTKNOOP-partners in het najaar 2019 – na de aanleg van het nieuwe fietspad – een rustpunt gerealiseerd worden volgens het format van het project ArcheoRoute dat tot doel heeft om archeologische vindplaatsen in Midden-Limburg beter zichtbaar te maken. Dat gebeurt door op een aantal locaties een kenmerkende en beeldbepalende ‘landmark’ in de vorm van een speer in Cortensstaal te installeren om de aandacht van passanten te trekken en via een digitale app de verhalen te vertellen die schuil gaan achter de vindplaatsen. De rustplek in het Zouwdal, uitgevoerd naar het ontwerp van landschapsbureau Heusschen Copier, wordt de eerste grensoverschrijdende projectlocatie waar fietsers en wandelaars even kunnen vertoeven om zich te laten verrassen door de historische rijkdom van de omgeving.

In het juni-nummer van ‘LEF – Durven met Limburgs Erfgoed’, een publicatie van het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE), verscheen hierover dit artikeltje.