archeologie

Voorafgaand aan de effectieve graafwerken voor de tweede fase van de leemontginning voerde ARON bvba in opdracht van de Leembank cvba een archeologisch onderzoek uit op het terrein. Eind januari 2017 startte de opgraving ter hoogte van de Industrieweg te Veldwezelt (Lanaken) na voorafgaande geofysische prospecties en een gericht  proefsleuvenonderzoek. Op basis van deze onderzoeken werd een terrein met een oppervlakte van circa 6.160 m² voor opgraving geselecteerd.

De archeologische opgraving bracht heel wat sporen met een voornamelijk antropogeen karakter aan het licht, waaronder een aantal uitgesproken verdedigingselementen. Het betreft onder meer een dubbele gracht, een houtlemen wal, een aantal torens en een poortconstructie. Deze sporen verwijzen naar een Karolingisch fort daterend uit de vroege Middeleeuwen. Een dergelijke militaire structuur is zeer uitzonderlijk.

De site grenst aan het traject van het grensoverschrijdend fietspad en is opgenomen in het project Archeo Route dat tot doel heeft om archeologische vindplaatsen in Midden-Limburg beter zichtbaar te maken. Hierdoor wordt het verhaal achter de site op een bevattelijke en aantrekkelijke manier ontsloten voor buurtbewoners en recreanten. Meer hierover leest u in dit nieuwsbericht en op de website van Archeo Route Limburg.

Beelden: copyright Wienerberger