archeologie

Voorafgaand aan de effectieve graafwerken voor de tweede fase van de leemontginning voerde ARON bvba in opdracht van de Leembank cvba een archeologisch onderzoek uit op het terrein. Eind januari 2017 startte de opgraving ter hoogte van de Industrieweg te Veldwezelt (Lanaken) na voorafgaande geofysische prospecties en een gericht  proefsleuvenonderzoek. Op basis van deze onderzoeken werd een terrein met een oppervlakte van circa 6.160 m² voor opgraving geselecteerd.

De archeologische opgraving bracht iets meer dan 200 sporen met een voornamelijk antropogeen karakter aan het licht, waaronder een aantal uitgesproken verdedigingselementen. Het betreft onder meer een dubbele gracht, een houtlemen wal, een aantal torens en een poortconstructie. Deze sporen verwijzen naar een militaire structuur (een kampement of een militair fort) of een gemilitariseerde civiele structuur (een versterkte hoeve of nederzetting). Een klein aantal vondsten dateert uit de Romeinse periode. Het overgrote deel van de aangetroffen resten zijn aardewerkfragmenten uit de vroege of volle middeleeuwen die op het vlak van datering aansluiten bij de C14 dateringen die werden uitgevoerd op de poortconstructie, de grachten en de houtlemen wal en die de onderzochte site plaatsen in de 8ste tot 10de  eeuw na Christus.

Er zijn geen duidelijke bewijzen om de site in één enkele periode onder te brengen. De site kan in verschillende perioden zijn aangelegd of in gebruik zijn geweest. Mogelijke opties zijn de her-ingebruikname van een Romeins kampement of een structuur die is aangelegd in de vroege of volle middeleeuwen.

De site grenst aan het traject van het geplande grensoverschrijdend fietspad en zal worden opgenomen in het project ArcheoRoute dat tot doel heeft om archeologische vindplaatsen in Midden-Limburg beter zichtbaar te maken. Hierdoor zal het verhaal achter de site op een bevattelijke en aantrekkelijke manier ontsloten worden voor buurtbewoners en recreanten. Meer hierover leest u in dit nieuwsbericht.

Beelden: copyright Wienerberger