archeologie

Beeld: copyright Wienerberger

Voorafgaand aan de effectieve graafwerken voor de tweede fase van de leemontginning voerde ARON bvba in opdracht van de Leembank cvba een archeologisch onderzoek uit op het terrein. Eind januari 2017 werd gestart met een opgraving ter hoogte van de Industrieweg te Veldwezelt (Lanaken) na voorafgaande geofysische prospecties en een gericht  proefsleuvenonderzoek. Op basis van deze onderzoeken werd een terrein met een oppervlakte van circa 6.160 m² voor opgraving geselecteerd.

Tijdens de archeologische opgraving werden iets meer dan 200 sporen met een voornamelijk antropogeen karakter aangetroffen, waaronder een aantal uitgesproken verdedigingselementen. Het betreft onder meer een dubbele gracht, een houtlemen wal, een aantal torens en een poortconstructie. Deze sporen verwijzen naar een militaire structuur (een kampement of een militair fort) of een gemilitariseerde civiele structuur (een versterkte hoeve of nederzetting).

Er bestaat nog geen duidelijkheid over de exacte ouderdom van de site. Een aanzienlijk aantal aangetroffen resten aardewerk uit de vroege of volle middeleeuwen sluiten op het vlak van datering aan bij de C14 dateringen die werden uitgevoerd op de poortconstructie, de grachten en de houtlemen wal en plaatsen de aangetroffen site in de 8ste tot 10de  eeuw na Christus. Mogelijk kende de site twee aanleg- en gebruiksfasen, maar het is eveneens mogelijk dat de gehele structuur is aangelegd in de vroege of volle middeleeuwen.

Momenteel wordt onderzocht hoe de informatie over de archeologische site op een bevattelijke en aantrekkelijke manier kan worden ontsloten langs het traject van het grensoverschrijdend fietspad.