leemontginning

Op het Vlaams grondgebied van het project ALBERTKNOOP (gemeente Lanaken) is de Leembank cvba medio 2017 gestart met een volgende fase van de leemontginning. Ter hoogte van de Van Akenweg, aansluitend bij het bestaande industriegebied Europark, wordt het bestaande terrein afgegraven tot op het niveau van het toekomstige bedrijventerrein om leem te winnen voor de Limburgse steenbakkerijen (Wienerberger Lanaken, Van Der Sanden en Nelissen). Volgens de huidige planning zal de leemontginning stapsgewijs en zuidwaarts verder gaan tot circa 2032.

De eerste fase van de leemontginning, aansluitend bij de fabriek van Wienerberger, werd in de loop van 2017 afgewerkt. De aanleg van de groeninfrastructuur op dit gedeelte van de ALBERTKNOOP-site geeft vorm aan een nieuwe natuurverbinding doorheen het Zouwdal en is reeds gedeeltelijk gerealiseerd tijdens het plantseizoen winter 2019. Inmiddels is fase 2 van de afgravingen gestart, ten noorden en aansluitend bij het reeds ontgonnen en afgewerkte terrein. Deze zone – gelegen tegenover het Archeo Route project – zal prioritair ontgonnen en afgewerkt worden om de groene Zouwdalcorridor verder te voltooien.

Effectieve graafwerken voor leemontginning kunnen pas starten na een voorafgaand archeologisch onderzoek van het terrein. Na de ontleming wordt het gebied ontwikkeld als watergebonden bedrijventerrein, op een duurzame wijze ingepast in de omgeving.