mobiliteit

ALBERTKNOOP wordt op het vlak van ontsluiting een bijzonder duurzaam bedrijventerrein. Bij de uitgifte van nieuwe bedrijfsgronden zal maximaal gekozen worden voor bedrijven die gebruik maken van duurzame mobiliteit voor de aan- en afvoer van goederenstromen.

Door hun ligging langsheen het Albertkanaal zijn de terreinen gelegen op het grondgebied van de gemeente Lanaken in de eerste plaats watergebonden. Een bestaande kade van 350 meter is nu reeds bereikbaar voor binnenschepen tot 3.500 ton en vormt een rechtstreekse link met de haven van Antwerpen.

Op het aanpalende bedrijventerrein Europark in Lanaken is in september 2011 een nieuwe spoorwegterminal geopend. De bedrijfsgronden, grenzend aan deze terminal, zijn bestemd voor spoor- en watergebonden bedrijvigheid.

Het toekomstig bedrijventerrein is zowel vanuit Lanaken als vanuit Maastricht op een vlotte en duurzame manier bereikbaar via de nieuwe grensoverschrijdende fietsverbinding doorheen het Zouwdal die eind 2019 aansluitend op het reeds bestaande ruimere fietsroutenetwerk werd aangelegd.

Ook de geplande realisatie van de sneltram tussen Hasselt en Maastricht is voor ALBERTKNOOP erg belangrijk. De geplande trambedding loopt langsheen het nieuwe bedrijventerrein en de halte (met P+R) in Lanaken-centrum maakt het bedrijventerrein gemakkelijk bereikbaar met hoogwaardige openbaar vervoersverbindingen.

Voor het wegtransport is in de toekomstvisie de realisatie van een ‘rondweg’ rond Smeermaas voorzien, waardoor een ontsluiting richting het Vlaamse wegennet (N77 en N78) en richting Nederlandse wegennet (Noorderbrug, A2) mogelijk wordt.