mobiliteit

ALBERTKNOOP wordt qua ontsluiting een bijzonder duurzaam bedrijventerrein. Door zijn ligging langsheen het Albertkanaal is het in de eerste plaats watergebonden. Een bestaande kade van 350 meter is nu reeds bereikbaar voor binnenschepen tot 3.500 ton en vormt een rechtstreekse link met de haven van Antwerpen.

Op het aanpalende bedrijventerrein Europark in Lanaken is in september 2011 een nieuwe spoorwegterminal geopend. Deze Albertterminal is 650 meter lang en beschikt over vier langssporen en een opslag- en overslagplatform van ruim 2 ha. De Albertterminal wordt uitgebaat door Railport Lanaken bvba. De terminal takt aan op de spoorlijn 20, die via Maastricht aansluiting geeft op het Europese spoorwegennet. De bedrijfsgronden, grenzend aan de Albertterminal, zijn bestemd voor spoor- en watergebonden bedrijvigheid, zodat bij de uitgifte van nieuwe bedrijfsgronden maximaal gekozen wordt voor bedrijven die gebruik zullen maken van duurzame mobiliteit voor de aan- en afvoer van het goederenstromen.

De realisatie van een sneltram tussen Hasselt en Maastricht is ook voor ALBERTKNOOP erg belangrijk. De trambedding loopt langsheen het nieuwe bedrijventerrein en de halte (met P+R) in Lanaken-centrum maakt het bedrijventerrein gemakkelijk bereikbaar met hoogwaardige openbaar vervoersverbindingen.