doel en ambitie

Het geïntegreerd gebiedsgericht strategisch project ALBERTKNOOP werd opgezet om de voorbereidingen te treffen die nodig zijn voor de ontwikkeling van een grensoverschrijdend multimodaal ontsloten bedrijventerrein in het resterende open grensgebied tussen Lanaken en Maastricht. De uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Europark in Lanaken met meer watergebonden bedrijvigheid kadert binnen het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) en is een belangrijke troef in de economische ontwikkeling van de Limburgse grensregio.

De landsgrens tussen Belgi├ź en Nederland loopt dwars doorheen het projectgebied. Het is de ambitie om binnen het ganse grensoverschrijdende gebied zowel beleidsvisies als regelgeving op het vlak van leefmilieu, geluidshinder, bedrijvigheid, natuur en infrastructuur maximaal op elkaar af te stemmen.