engagementsverklaring

Tijdens de bijeenkomst van de stuurgroep ALBERTKNOOP¬†in november 2014 ondertekenden de vier toenmalige bestuurders van de ALBERTKNOOP-partners een ‘engagementsverklaring’ waardoor zij afspraken vastlegden over de uitvoering en opvolging van diverse deelprojecten bij de realisatie van het strategisch grensoverschrijdend project. De engagementsverklaring is gedurende de daar op volgende drie jaar als een permanent toetskader gebruikt bij de realisatie van de verschillende acties binnen het strategisch proces ALBERTKNOOP.

Uitgaande van de stand van zaken van de verschillende deelacties, de reeds uitgevoerde werkzaamheden en wat in de nabije toekomst op de agenda zal komen, werkten de leden van het ambtelijk kernteam ALBERTKNOOP in de loop van 2017 een nieuwe, geactualiseerde versie van de engagementsverklaring uit en legden die tijdens de stuurgroepvergadering van januari 2018 ter goedkeuring voor aan de gedeputeerden Hans Teunissen (provincie Nederlands Limburg) en Inge Moors (provincie Belgisch Limburg), wethouder Gert-Jan Krabbendam (gemeente Maastricht) en burgemeester Marino Keulen (gemeente Lanaken).

Door de ondertekening van de engagementsverklaring_2.0 engageren de bestuurders van de ALBERTKNOOP-partners zich om  de diverse deelprojecten binnen het strategisch grensoverschrijdend project ook in de toekomst op een constructieve en grensverleggende manier te blijven onderzoeken, begeleiden en uitvoeren.

content14_home

Een delegatie van het ambtelijk kernteam en de vier bestuurders van de ALBERTKNOOP-partners bij de ondertekenng van de engagementsverklaring_2.0.