werken in de 2de Carabinierslaan te Lanaken

Op dit moment vinden in de 2de Carabinierslaan te Lanaken-Veldwezelt werken plaats. Het stukje van de gewestweg N2 ter hoogte van de steenfabriek Wienerberger wordt heringericht in functie van een veilige oversteek voor fietsers. Tegelijkertijd krijgt de weg een groenere inkleding, worden de bushaltes geoptimaliseerd en de fietspaden volledig gescheiden van de rijweg. Dit alles met het oog op de veiligheid en de verfraaiing.

Deze werken kaderen binnen het grensoverschrijdend project ALBERTKNOOP en worden begeleid en gefinancierd door de Afdeling Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid.