natuurverbinding

De huidige kanaaltaluds van het Albertkanaal, onder meer ter hoogte van ALBERTKNOOP, zijn ecologisch waardevol en werden door de provincie Belgisch Limburg geselecteerd als ‘natuurverbinding’. Door de realisatie van het watergebonden bedrijventerrein ALBERTKNOOP zal een gedeelte van deze natuurverbinding worden afgegraven en bijgevolg verdwijnen.

Het Provinciaal Natuurcentrum Limburg (PNC) voerde een studie uit om de ontwikkelingspotenties in kaart te brengen van een natuurverbinding doorheen het Zouwdal ter compensatie van dat verdwijnend stukje talud en natuurverbinding. Hierdoor ontstaat een veel grotere nieuwe groenstructuur van circa 3 km lang die de verbinding legt tussen het Albertkanaal en de Grensmaas met bovendien een sterk bufferende functie tussen het toekomstige bedrijventerrein en de woonwijken Oud-Caberg en Malberg in Maastricht. Eind 2019 werd in een eerste fase meer dan 11 ha van deze grensoverschrijdende groene infrastructuur gerealiseerd. Met grondwerken en aangepaste beplanting, ook rondom de steenfabriek van Wienerberger, ontstaat hier nieuwe natuur om te zorgen voor betere luchtzuivering, minder geluidsoverlast en een landschappelijke afscherming van het toekomstige bedrijventerrein voor de nabijgelegen woonwijken. Tal van vogels, dagvlinders, vleermuizen, muurhagedissen, rugstreeppadden en dassen zullen er een nieuwe habitat vinden.

Het inrichtingsplan dat in 2014 voor de grensoverschrijdende openruimtecorridor Zouwdal werd opgemaakt, voorzag via de nieuwe natuurverbinding eveneens een grensoverschrijdend fietspad, aansluitend op het reeds bestaande ruimere fietsroutenetwerk. Eind 2019 werd het nieuwe fietspad gerealiseerd.

In 2014 werd voor deze grensoverschrijdende openruimtecorridor Zouwdal een inrichtingsplan opgemaakt. Dat plan voorziet via de nieuwe natuurverbinding eveneens een connectie met het bestaande grenspad als recreatieve fietsverbinding.

 

Visualisatie van het Zouwdal voor en na de aanleg van de groene bufferzone