natuurverbinding

De huidige kanaaltaluds van het Albertkanaal, onder meer ter hoogte van ALBERTKNOOP, zijn ecologisch waardevol en door de provincie Belgisch Limburg geselecteerd als ‘natuurverbinding’. Wanneer het watergebonden bedrijventerrein wordt gerealiseerd, zal een gedeelte van deze natuurverbinding sneuvelen. Het Provinciaal Natuurcentrum Limburg voerde een studie uit die de ontwikkelingspotenties in kaart brengt van een natuurverbinding doorheen het Zouwdal, deels ter compensatie van het stukje natuurverbinding dat moet verdwijnen. Hierdoor ontstaat een veel grotere nieuwe groenstructuur van circa 3 km lang die de verbinding legt tussen het Albertkanaal en de Grensmaas.

Voor de grensoverschrijdende openruimtecorridor Zouwdal werd in 2014 een inrichtingsplan opgemaakt. Dat plan voorziet via de nieuwe natuurverbinding eveneens een connectie met het bestaande grenspad als recreatieve fietsverbinding.

Visualisatie van het Zouwdal voor en na de aanleg van de groene bufferzone