bestuurders ALBERTKNOOP ondertekenen geactualiseerde engagementsverklaring_2.0

Tijdens de stuurgroepvergadering van 19 januari 2018 in het Provinciehuis te Hasselt ondertekenden de vier bestuurders van de ALBERTKNOOP-partners een nieuwe, geactualiseerde versie van de engagementsverklaring.

In de oorspronkelijke overeenkomst, die dateert van 26 november 2014, legden de toenmalige bestuurders van de ALBERTKNOOP-partners afspraken vast over de uitvoering en opvolging van diverse deelprojecten bij de realisatie van het strategisch grensoverschrijdend project. De engagementsverklaring is de afgelopen drie jaar als een permanent toetskader gebruikt bij de realisatie van de verschillende acties binnen het strategisch proces ALBERTKNOOP.

Uitgaande van de huidige stand van zaken van de verschillende deelacties, de reeds uitgevoerde werkzaamheden en wat er in de nabije toekomst op de agenda zal komen, werkten de leden van het ambtelijk kernteam ALBERTKNOOP een nieuwe, geactualiseerde versie van de engagementsverklaring uit en legden die tijdens de stuurgroepvergadering van 19 januari 2018 ter goedkeuring voor aan de gedeputeerden Hans Teunissen (provincie Nederlands Limburg) en Inge Moors (provincie Belgisch Limburg), wethouder Gert-Jan Krabbendam (gemeente Maastricht) en burgemeester Marino Keulen (gemeente Lanaken).

Door de ondertekening van de engagementsverklaring_2.0 engageren de bestuurders van de ALBERTKNOOP-partners zich om  de diverse deelprojecten binnen het strategisch grensoverschrijdend project ook in de toekomst op een constructieve en grensverleggende manier te blijven onderzoeken, begeleiden en uitvoeren.

content14_home

Een delegatie van het ambtelijk kernteam en de vier bestuurders van de ALBERTKNOOP-partners bij de ondertekenng van de engagementsverklaring_2.0.
Van links naar rechts, staand: Leen Coenegrachts (provincie Belgisch Limburg), Guy Vloebergh (grensmanager), Daniëlle Starren en William Vancleynenbreugel (gemeente Lanaken), Peter Rongen (gemeente Maastricht), Richard Jaspars (provincie Nederlands Limburg) en Griet Maes (provincie Belgisch Limburg) – zittend: wethouder Gert-Jan Krabbendam (gemeente Maastricht), burgemeester Marino Keulen (gemeente Lanaken), gedeputeerde Inge Moors (provincie Belgisch Limburg) en gedeputeerde Hans Teunissen (provincie Nederlands Limburg).