Partners ALBERTKNOOP ondertekenen engagementsverklaring

Tijdens de bijeenkomst van de stuurgroep ALBERTKNOOP op woensdag 26 november 2014 in het provinciehuis te Maastricht ondertekenden de vier bestuurders van het samenwerkingsverband een ‘engagementsverklaring’.

Gedeputeerden Patrick van der Broeck (provincie Nederlands Limburg) en Inge Moors (provincie Belgisch Limburg) alsook wethouder Gerdo van Grootheest (gemeente Maastricht) en burgemeester Marino Keulen (gemeente Lanaken) engageerden zich hierdoor om diverse deelprojecten binnen het strategisch grensoverschrijdend project ALBERTKNOOP actief op te pikken, verder te begeleiden en te onderzoeken. De lange termijnvisie voor de realisatie van het grensoverschrijdend bedrijventerrein ALBERTKNOOP en het op de rails zetten van diverse deelprojecten op kortere termijn gaan daarbij hand in hand. De taken werden verdeeld en iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid als ’trekker’ van één of meerdere deelprojecten.

Een ruimer netwerk van actoren zoals de steenfabriek Wienerberger, de NV De Scheepvaart, de BeneluxUnie en diverse departementen van de Vlaamse overheid, wordt eveneens bij de verdere uitwerking van het strategisch project betrokken.