ALBERTKNOOPpartners ondertekenen samenwerkingsovereenkomst grenspad

content10-01

Tijdens de bijeenkomst van de stuurgroep ALBERTKNOOP op vrijdag 18 november 2016 in het Vrijetijdsinfopunt te Lanaken ondertekenden de vier bestuurders van de beide provincies Limburg en de gemeenten Lanaken en Maastricht een samenwerkingsovereenkomst rond de realisatie en het beheer van het grensoverschrijdend fietspad doorheen de Zouwdalcorridor.

Door de aanleg van het nieuwe fietspad wordt het reeds bestaande fietspad, dat loopt van de spoorweg in Smeermaas en momenteel eindigt bij de Van Akenweg, verdergezet doorheen de groene Zouwdalcorridor tot op de 2de Carabinierslaan (N2) te Veldwezelt. De nieuwe fietsverbinding loopt rond de steenfabriek van Wienerberger. Ter hoogte van de N2 komt een beveiligde overgang, aansluitend op de weg die langsheen de Neanderthalersite naar het Albertkanaal leidt. Ook langs de Van Akenweg komt een nieuw fietspad om een goede verbinding met Lanaken Centrum mogelijk te maken. Fietsen langs de oostelijke talud van het Albertkanaal zal op die manier in de toekomst, ook na de afgraving van het terrein en de realisatie van het watergebonden bedrijventerrein, mogelijk blijven. Normaal gesproken wordt in de tweede helft van 2018 gestart met de aanleg van het nieuwe fietspad.

content10-02

Door de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst engageerden gedeputeerden Hans Teunissen (provincie Nederlands Limburg) en Inge Moors (provincie Belgisch Limburg) alsook wethouder Gerdo van Grootheest (gemeente Maastricht) en burgemeester Marino Keulen (gemeente Lanaken) zich om de kosten voor de realisatie van het fietspad evenredig te verdelen en het toekomstig beheer op een efficiënte en duurzame wijze te organiseren.

In ‘Het Belang van Limburg’ van maandag 21 november 2016 verscheen hierover dit artikel.