Gunning van de opdracht voor de opmaak van de inrichtingsschets aan W+B/BRO

Sinds 1 september 2011 werkt de tijdelijke vereniging van ontwerpbureaus Witteveen+Bos en BRO aan de uitwerking van een inrichtingsconcept voor ALBERTKNOOP.

Onder begeleiding van het kernteam ALBERTKNOOP zoeken zij naar ontwerpende oplossingen voor onder meer de externe en interne ontsluiting, de inpassing van windmolens,  de buffering van het Zouwdal en de afwatering van het toekomstige bedrijventerrein.