Procedure rond schrapping reservatiestrook voor het Cabergkanaal

Op 7 oktober 2011 gaf de Vlaamse regering groen licht voor de start van de officiële onderhandelingen tussen de Vlaamse Regering en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden over de wijziging van artikel 10 van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot verbetering van de verbinding tussen het Julianakanaal en het Albertkanaal van 24 februari 1961. Dit met het oog op de schrapping van het reservatietracé van het Cabergkanaal uit het Verdrag.

Het reservatietracé Cabergkanaal zou een zware hypotheek hebben gelegd op het project ALBERTKNOOP, maar ook op de verdere ontwikkeling van het Zouwdal en de noordelijke stadsontwikkeling van Maastricht