Vlaanderen en Nederland ondertekenen verdragswijziging omtrent de reservatiestrook voor het Cabergkanaal

Op 27 februari 2013 ondertekenden Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Hilde Crevits en haar Nederlandse collega, minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen een verdragswijziging waardoor de reservatiestrook voor het Cabergkanaal werd geschrapt. Deze beslissing kwam tot stand nadat alle betrokken Vlaamse, Waalse en Nederlandse instanties,  onder voorzitterschap van de directeur-generaal van de BeneluxUnie, hierover een unaniem advies hadden uitgebracht.

De ruimtelijke reservering voor het Cabergtracé was voorzien in het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België van 24 februari 1961 ter verbetering van de verbinding tussen het Julianakanaal en het Albertkanaal. Intussen was echter gebleken dat de mogelijke tijdswinst voor de binnenscheepvaart door deze directe verbinding niet langer opwoog tegen de kostprijs en de negatieve ruimtelijke impact ervan.

Door de verdragswijziging is een belangrijke stap gezet in het proces dat zowel de realisatie van het project ALBERTKNOOP als de gehele noordelijke stadsontwikkeling van Maastricht mogelijk maakt.