Eerste uitvoeringsproject in het kader van ALBERTKNOOP

Intussen is gestart met de realisatie op het terrein van het eerste uitvoeringsproject in het kader van het strategisch project ALBERTKNOOP. Het betreft de uitwerking van het grensoverschrijdend afwateringsplan dat het overtollige regenwater, onder andere afkomstig van het bedrijventerrein Europark in Lanaken (B), via het lager gelegen Zouwdal afleidt naar de Zuid-Willemsvaart in Maastricht (NL). Conform EU-regels wordt regenwater gescheiden van afvalwater en ingezet ter versterking van de natuurlijke structuur.

Het project wordt uitgevoerd door Infrax en medegefinancieerd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincie Belgisch Limburg. Het einde van de werken is gepland in de zomer 2013.