Project ALBERTKNOOP krijgt nieuwe Vlaamse subsidies voor de volgende 3 jaar

Op 17 december 2013 gaf Vlaams Minister Philippe Muyters zijn goedkeuring aan het Ministerieel Besluit met betrekking tot de vijfde oproep ter erkenning van strategische projecten in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

In 2010 kreeg het project ALBERTKNOOP voor de eerste maal de erkenning als strategisch project en de hierbij horende subsidies van de Vlaamse overheid voor de projectcoƶrdinatie gedurende 3 jaar. Deze subsidieperiode liep op 31 augustus 2013 ten einde en een nieuwe aanvraag werd in de loop van het voorbije jaar ingediend.

Volgens de commissie die de inzendingen voor de vijfde oproep beoordeelde, voldeden 22 projecten aan de gestelde voorwaarden en binnen deze groep kreeg de verderzetting van strategisch project ALBERTKNOOP de vijfde plaats in een relatieve rangschikking. In haar verslag vermeldt de jury onder meer haar geloof in de meerwaarde van het project ALBERTKNOOP en het grote politieke draagvlak.

Door de hernieuwde erkenning van ALBERTKNOOP als strategisch project kan de verderzetting van de projectcoƶrdinatie opnieuw gedurende 3 jaar worden gegarandeerd.