Verdrag tot schrapping Cabergkanaal gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Op 27 februari 2013 ondertekenden Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Hilde Crevits en haar Nederlandse collega, minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen een verdragswijziging die de schrapping van de reservatiestrook voor het Cabergkanaal  mogelijk maakte.

Deze beslissing werd op 13 februari 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Ook langs Nederlandse zijde werd de volledige procedure doorlopen en op 30 januari 2014 verscheen de verdragswijziging in het Traktatenblad. Beide documenten kan u hier  inkijken.

Het nieuwe verdrag trad op 1 februari 2014  in werking. De schrapping van het tracé is een uiterst belangrijke stap in het proces dat zowel de realisatie van het project ALBERTKNOOP als de gehele noordelijke stadsontwikkeling van Maastricht mogelijk maakt.