opmaak gewestelijk RUP

Het departement Ruimte van de Vlaamse overheid bereidt momenteel de opmaak van een nieuw gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor. ¬†Hierin zullen de krachtlijnen van het inrichtingsconcept ALBERTKNOOP 2012 juridisch worden verankerd. Dit bestemmingsplan zal het bestaande¬† gewestelijk RUP ‘Oppervlaktedelfstoffenzone Leem in Zuid-Limburg’ (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 22 september 2006) vervangen.

Van zodra een definitief voorontwerp van het nieuw gewestelijk RUP beschikbaar is, zal hieromtrent met diverse actoren en bewoners worden gecommuniceerd.