ALBERTKNOOP case binnen ‘2B Connect’

Op 16 december 2015 werd binnen Interreg V, het nieuwe subsidieprogramma van het Europees fonds voor regionale ontwikkeling in het Vlaams-Nederlandse grensgebied, het subsidiedossier 2B Connect goedgekeurd. 2B Connect verloopt onder de leiding van het departement LNE van de Vlaamse overheid en ijvert voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen in de grensregio. De case ALBERTKNOOP maakt deel uit van dit project, meer specifiek voor de aanleg van de groene bufferzone in het Zouwdal op het grondgebied van de gemeente Maastricht. Het project loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018.

Lees hier het persbericht.

2BConnect_content07-01

visualisatie van het Zouwdal voor en na de aanleg van de groene bufferzone

 

opmaak_logo's-2B-Connect