Nieuwe grondwal rond steenfabriek van Wienerberger

Eind 2015 is gestart met de werken voor de aanleg van een aarden grondwal rond de steenfabriek van Wienerberger. De nieuwe wal zal zorgen voor een betere landschappelijke inkleding van de fabriek ten opzichte van de woonwijken in de wijk Malberg op het grondgebied van Maastricht en is het eerste concrete herinrichtingsproject in het kader van de realisatie van de grensoverschrijdende groene buffer doorheen het Zouwdal. De inrichting sluit aan bij de ‘Kop van het Zouwdal’ op het grondgebied van de gemeente Lanaken, die zal ingericht worden als een kwaliteitsvolle ecologische verbinding met de Maasvallei. De groene buffer zal gecontinueerd worden op het grondgebied van de gemeente Maastricht, met inbegrip van de aanleg van een recreatief ‘grens’fietspad, aansluitend bij het reeds bestaande fietspad richting Smeermaas.

grondwal_content08-01