project

Het grensoverschrijdend bedrijventerrein ALBERTKNOOP ligt in het verstedelijkte grensgebied ten noordwesten van Maastricht en ten zuidoosten van Lanaken. Het projectgebied wordt begrensd door de dorpskern van Smeermaas (Lanaken), de opnieuw  in gebruik gestelde goederenspoorlijn Maastricht-Lanaken, het Albertkanaal tot aan de brug bij Veldwezelt, de grensoverschrijdende open ruimte het Zouwdal, de bestaande woonwijken Malberg en Oud-Caberg (Maastricht) en het herstructurerings- en stadsvernieuwingsgebied Belvédère op het grondgebied van de stad Maastricht. Deze unieke ligging zorgt er voor dat het bedrijventerrein ALBERTKNOOP op drie manieren zal kunnen worden ontsloten.