Nieuws

2B Connect slaat de vleugels uit

Op donderdag 9 juni 2016 plantte het Interreg-project ‘2B Connect’ een eerste zaadje in de hoofden van ondernemers: meer biodiversiteit op bedrijfsterreinen biedt kansen. Het startevenement op de Automotive Campus in Helmond bleek…

LEES MEER

ALBERTKNOOP case binnen ‘2B Connect’

Op 16 december 2015 werd binnen Interreg V, het nieuwe subsidieprogramma van het Europees fonds voor regionale ontwikkeling in het Vlaams-Nederlandse grensgebied, het subsidiedossier 2B Connect goedgekeurd. 2B Connect verloopt onder de leiding…

LEES MEER

Nieuwe grondwal rond steenfabriek van Wienerberger

Eind 2015 is gestart met de werken voor de aanleg van een aarden grondwal rond de steenfabriek van Wienerberger. De nieuwe wal zal zorgen voor een betere landschappelijke inkleding van de fabriek ten…

LEES MEER

Partners ALBERTKNOOP ondertekenen engagementsverklaring

Tijdens de bijeenkomst van de stuurgroep ALBERTKNOOP op woensdag 26 november 2014 in het provinciehuis te Maastricht ondertekenden de vier bestuurders van het samenwerkingsverband een ‘engagementsverklaring’. Gedeputeerden Patrick van der Broeck (provincie Nederlands…

LEES MEER

opmaak gewestelijk RUP

Het departement Ruimte van de Vlaamse overheid bereidt momenteel de opmaak van een nieuw gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor.  Hierin zullen de krachtlijnen van het inrichtingsconcept ALBERTKNOOP 2012 juridisch worden verankerd. Dit bestemmingsplan…

LEES MEER

Project ALBERTKNOOP krijgt nieuwe Vlaamse subsidies voor de volgende 3 jaar

Op 17 december 2013 gaf Vlaams Minister Philippe Muyters zijn goedkeuring aan het Ministerieel Besluit met betrekking tot de vijfde oproep ter erkenning van strategische projecten in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen….

LEES MEER

Verdrag tot schrapping Cabergkanaal gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Op 27 februari 2013 ondertekenden Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Hilde Crevits en haar Nederlandse collega, minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen een verdragswijziging die de schrapping van…

LEES MEER

Eerste uitvoeringsproject in het kader van ALBERTKNOOP

Intussen is gestart met de realisatie op het terrein van het eerste uitvoeringsproject in het kader van het strategisch project ALBERTKNOOP. Het betreft de uitwerking van het grensoverschrijdend afwateringsplan dat het overtollige regenwater,…

LEES MEER